Boğaların Beslenme Dönemleri


Boğalar üç farklı dönemde beslenmelidirler. Hayvanın canlı ağırlığı ve yaşına göre beslenmesi yapılmalıdır.

Buzağı Dönemi

Hayvanın doğmasından 6 ay boyunca ki haline erkek buzağı denir. Tüm buzağıların doğumdan sonraki ilk hafta yapılan beslenmeleri aynı olmaktadır. Buzağılar bu dönemde ağız sütü ile beslenmelidir. Bu olay buzağılar için çok önemlidir. Boğa olacak buzağılar ikinci haftadan itibaren özel olarak beslenmelidir. Kaliteli yemler verilmelidir.

Gelişme Dönemi

Altı aylık buzağılık dönemi bittikten sonra bir yaşına kadar ki olan hayvanlara erkek dana denir. Bu dönemde beslenmelerine dikkat edilmesi gereklidir.

Verilen kuru ot çeşitli karışımlardan oluşmalıdır. Yonca ve Korunga ihmal edilmemesi gerekir. Verilen otların kalitesi önemlidir.

Boğa adaylarına kışın ve bahar havuç da verilmelidir. İstenirse gelişme dönemi için özel yemler hazırlanabilir. Bu yemlere kan unu, balık unu gibi maddeler de katılır.

Gelişme döneminde verilebilecek kesif yem örnekleri verilmiştir.

YEMLER

MİKTARLAR

SFK (Soya Küspesi) 15 birim
PTK (Pamuk Tohumu Küspesi) 10 birim
ATK (Ayçiçeği Tohumu Küspesi) 10 birim
KTK (Keten tohumu küspesi) 10 birim
Buğday kepeği 8 birim
Taze Kan unu 2 birim
Mineral Madde 1,5 birim
İyi kalite balık unu 3 birim
Tahıl kırması 10 birim
Yulaf Kırması 30 birim
Vitamin karması 0,5 birim

 Boğalık Dönemi

Bir yaşını dolduran erkek hayvanlara tosun denilebilir. Boğalar içerisinde zengin besinler olan kaliteli yemler ile beslenmelidirler. Boğaların ihtiyaç duyduğu miktarda protein ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak için günde 4-6 yumurta, 1-2 kilogram kuru üzüm ilave olarak verilmesi gerekebilir. Aynı zamanda sperma verimini artırmak için havuç vermek uygun olur.

Boğa Adayı Buzağının Belirlenmesi

Boğalar seçileceği zaman öncelikle anne ve babalarının özelliklerine bakılarak seçilir. Böylece sütçü ya da kombine ırklara göre belirlenen ortalama süt verimlerinden %71 den fazla süt veren anneden olan buzağılar seçilmiş olur. Buzağının yapısal özellikleride kontrol edilir sağlam, sağlıklı olan buzağı diğerlerinden farklı olarak yetiştirilir.

Boğalar İçin Rasyon 

Hayvanlara verilen yemler kaliteli ve güzel olmalıdır. İyi beslenmiş ve yetişmiş bir boğadan iyi nesiller elde edilmektedir. Daima kaliteli kuru yonca ve kaliteli kesif yem verilmelidir. Hayvanlara ağırlıklarının %1 -1,5 kadar kesif yem iki öğünde ve eşit miktarda verilmelidir.

YEMLER

MİKTARLAR

Soya Küspesi 15 birim
PTK (Pamuk Tohumu Küspesi) 15 birim
ATK (Ayçiçeği Tohumu Küspesi) 10 birim
Yulaf Kırması 45 birim
Bakla Kırması 8 birim
Taze Kan unu 2 birim
Ticari Mineral Karma 1,5 birim
İyi kalite balık unu 3 birim
Vitamin karması 0,5 birim

Boğaların Yemlenmesi

Genç damızlık erkek danalarda 15 aylık oluncaya kadar %50 si yoğun yem olan rasyonlardan ağırlığın %2,5-3 ü kadar verilmelidir. Bundan sonra üç yaşına kadar çoğunluğu kaba yemden oluşan rasyonlardan hayvanın ağırlığının %2-2,5’uğu kadar vermek yeterlidir. Yetişkin boğalar ise ağırlıklarının  %1,5 kadar yem tüketirler. Verilen yemin tamamı iyi kaliteli kaba yem olması gerekir. Boğaları kaliteli besinler ile yemlemek gerekmektedir. Boğaların koşması, egzersiz yapması gibi içgüdüsel faaliyetlerini yapabilecek  uygun bir mera alanı sağlanması iyi olur.