Büyükbaş Hayvanlar için Yemler ve Özellikleri – 2


Kesif yemler

Kesif yemler protein ve enerji içeriği bakımından zengin, lif içeriği bakımından fakir olan yemlerdir. Fabrikalarda hazırlanmış tescilli süt yemleri, işletmede hazırlanan karma süt yemleri ile enerji ve protein içeriği yüksek kesif yem maddeleri bu gruptadır

Enerji içeriği yüksek kesif yemlere örnek olarak arpa,buğday, mısır, yulaf gibi dane tahıllar, kepekler, kırık buğday, değirmen artıkları gibi tahıl yan ürünleri ile melas , şeker pancarı posası gibi fabrikasyon artıkları enerji içeriği yüksek olan yemler verilebilir.

Bütün dane yemler bir yaşına kadar olan büyükbaşlara tüm olarak verilebilir, bir yaşından sonra kabaca öğütülmeli veya kırılmalı. Aksi takdirde, tükettikleri danenin % 32 sini sindirmeden yine tüm olarak gübre ile çıkartırlar.

Protein içeriği yüksek kesif yem maddelerine ise soya küspesi, pamuk tohumu küspesi, ayçiçeği tohumu küspesi ve keten tohumu küspesi gibi yağlı tohum küspeleri protein içeriği yüksek olan kesif yem maddeleri örnek olarak verilebilir.