Büyükbaşlarda Dış Görünüşe Göre Sınıflandırma


Bir çok araştırma uzun ömürlülük ile dış görünüş özellikleri arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir.

Bir hayvanın damızlık için uygunluğunu belirlemek amacı ile süt, et ve döl verimleri gibi ölçülebilen özellikleri yanında ekonomik açıdan önemli ve görsel olarak da belirlenebilen özelliklerin de dikkate alınması gereği tüm ülkelerce kabullenilmiştir.

Büyükbaşların verimliliğini ve ekonomik ömür süresini etkileyen, kalıtım yolu ile generasyonlara aktarılabilen dış görünüş özelliklerinin populasyon içerisinde belirli kriterlere göre tanımlanması ve değerlendirilmesi işlemine  “Dış Görünüşe Göre Sınıflandırma” denilir.

Türkiye’de Dış Görünüşe Göre Sınıflandırma çalışmalarına 1995 yılında başlanmıştır. 10 kişinin yabancı uzmanlar tarafından eğitimi ile başlayan çalışmalar 1999 yılına kadar daha çok  eğitim ve sistemin kurulması şeklinde gerçekleştirilmiştir. 2000 yılında da Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca talimatı hazırlanıp yayınlanmıştır. Halen uluslararası kriterler doğrultusunda damızlık inek yetiştiricileri birliklerine üye işletmelerde dış görünüşe göre sınıflandırma yapılmaktadır.

Sınıflandırmaya Neden İhtiyaç Var

Büyükbaş yetiştiriciliğinde ineklerden uzun yıllar yılda bir sağlıklı bir buzağı almak ve mümkün olabildiğince yüksek verim elde etmek temel amaçtır. Bunun için ineklerin iyi bir soydan gelmelerinin yanı sıra sağlam ve gelişmiş bir beden yapısına, kapasiteli bir memeye, ağır bedenini taşıyacak yapıda ayak ve bacaklara sahip olmaları gerekir.

 • Dış görünüşü iyi olan hayvanlar büyük olasılıkla uzun ömürlü olur.
 • Damızlık satışlarda fiyat bakımından avantaj sağlanır.
 • Elde edilecek süt veriminde artış sağlanır.
 • Gelecekte genetik ve ekonomik açıdan fayda sağlanamayacak bireylerin erken dönemde ayıklanması mümkün olur.
 • Dış görünüş özellikleri iyi olan bir hayvanın sağlık problemleri daha az olur.
 • Üretici ve çevre koşullarına uyumlu sığırlar elde edilebilir.
 • Buzağılama ve döl verimi bakımından populasyon performansı yükseltilir.
 • Yüksek süt verimine dayanabilecek yapıya sahip nesiller elde edilir.
 • Buzağı kayıpları azaltılır.

Dış görünüş özelliklerine göre sınıflandırmada farklı amaçlara hizmet eden yontemler vardır bunlardan birincisi;

 • 100’lük Puan Sistemi

100’lük Puan Sistemi

Sınıflandırıcının doğrudan hayvanın değerine karar verdiği bir yöntemdir. Hayvan iyi ya da kötü diye değerlendirilir. Hayvanları puanına göre sıralamak ve seçim yapma imkanı vardır.

İnekler 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sınıflandırılır:

> 90          Mükemmel     : Bir inek ancak 3. buzağısından sonra bu puana ulaşabilir.

85-89        Çok İyi            : 1. ve 2. laktasyondaki ineklerde maksimum puan 88 dir.

80-84        İyi                    : Damızlık kullanım

75-79        Orta                : Damızlık kullanım

70-74        Yeterli             : Damızlık kullanımda dikkat

65-69        Zayıf               : Sürüden çıkarılabilir.

100 puan üzerinden sınıflandırmada vücut 4 bölüme ayrılarak değerlendirme yapılır bunlar:

 • Süt tipi
 • Beden
 • Ayak ve Bacaklar
 • Meme

Nutrilab Büyükbaş Hayvan