Büyükbaşlarda Parazitler


Büyükbaşlarda İç ve Dış Parazitler

Bir canlının içinde veya dışında devamlı ya da geçici olarak yaşayıp beslenen diğer canlılara parazit denir. Hayvanların verimlerini düşürürler, onları kansız ve cansız bırakırlar.
Bu zararlılar iç ve dış parazitler olarak iki grup altında toplanırlar.

İç Parazitler

Büyükbaşların iç organlarına yerleşirler. Akciğer, karaciğer, mide,bağırsak genelde tercih ettikleri organlardır.

Kum Kelebeği:

Karaciğer safra yollarında ve safra kesesinde yaşar. Yumurtalar, büyükbaşın dışkısı yolu  ile dışarıya çıkarlar. Bunları otlar arasındaki sümüklü böcekler alır. Sümüklü böcekte gelişen parazit, larva halini alır ve sümüklü böcekten ayrılır. Daha sonra karıncalara geçer. Bu karıncaları ot ile birlikte yiyen büyükbaşlar da parazite yakalanmış olurlar.


Yaprak Kelebeği:

Büyükbaşların karaciğerinde çok sık görülür. Bu kelebeğin gelişmesinde su sümüklüleri denilen sümüklü böcekler rol oynar. Çayırlık yerlerde, az akıntılı su kenarlarında bu sümüklü böcekler çok bulunduğu için, buralarda otlayan sığırların paraziti alması kesindir.


Yılan Kelebeği:

Bu parazit de karaciğerde yaşar ve gelişmesi de yine su sümüklü böceklerin varlığına bağlıdır. Her üç parazit bir arada veya ikisi birden ya da yalnız biri karaciğerde bulunabilir.Bu parazitin hayvanlara bulaşmasında en önemli etken sümüklü böceklerdir.Bu yüzden sümüklü böceklerle mücadele etmek gereklidir. Kelebekli hayvanlar ilaçla tedavi edilebilir.


Ekinokok:

Köpeklerin bağırsaklarında yaşayan küçük bir şerittir.Bunun yumurtası dışkı ile dışarı çıkar.

Kistli iç organlar (karaciğer, akciğer, dalak, böbrek) hiçbir şekilde köpeklere yedirilmemelidir. Aksi halde köpeklerde şeritler oluşur. Yumurtalarını alan insanlarda ve sığırlarda ise Ekinokok kistleri meydana gelir. Bu yüzden, kistli iç organlar asla köpeklere verilmemeli, derin çukurlara gömülmeli veya yakılarak imha edilmelidir.


Akciğer Kıl Kurtları:

Büyükbaşların akciğerlerinde yaşarlar ve akciğer iltihabına yol açarlar. Akciğer kıl kurtlarının mevsimsel dağılışı, bölge iklimine, otlatma sistemine, mera bulaşma kaynaklarına, konak hassasiyetine, ilaçlama zamanına, hayvanların yaşına ve yavrulama dönemine bağlı olarak değişir. Hastalık, yağışların fazla olduğu bölgelerde ve yıllarda daha büyük zararlara yol açar.
Tedavi, parazitin yaygınlığı, mera ve bölgesel iklim koşulları göz önünde tutularak yapılmalı; hayvanlar meraya çıkmadan önce ve sonra olmak üzere yılda iki defa ilaçlanmalıdır. Arakonakçı olan kara sümüklüleri ile mücadele yapılmalıdır.


Mide-Bağırsak Kıl Kurtları:

Midede ve ince bağırsaklarda yaşayan parazitlerdir. Dışkı ile dışarı çıkan yumurtalar, bulaşık otların ağız yolu ile alınması sırasında başka hayvanlara geçerler.


 

Askaritler:

Özellikle genç danalarda çok görülür. Ayrıca sütle de bu parazitler bulaşabilmekte, anasını emen buzağılar, askaritleri sütle almaktadırlar. Askaritleri alan hayvanlarda ishal ve zayıflama görülür. Askaritli hayvanlar ilaçla tedavi edilebilirler.


NUTRİLAB;

laboratuvar hizmetleri ile ulusal ve uluslararası platformda çiftliklerin, yem fabrikalarının ve besleme danışmanlarının en önemli bilinmezi olan yem ve yem hammaddeleri analizini yaparken ikinci faaliyet alanı ile işletmelerin kendilerine özel yem katkı formül ve uygulamalarına butik çözümler bulmaktadır.