Büyükbaşlarda Sindirim Sitemi


Mideye gönderilen besini tekrar ağıza getirerek çiğneyen otçul hayvanlar grubundaki canlılara geviş getiren hayvanlar (ruminant) denir. Bunlar; sığır, koyun, keçi, bizon, manda, gergedan, geyik, karaca, ceylan, zürafa, antilop gibi çift tırnaklı hayvanlardır.

Ruminantlarda mide dört bölmeli olup, üç bölmeli bir ön mide (proventriculus) ile tek mideli hayvanlardakine benzeyen gerçek mideden oluşur. işkembe (rumen), börkenek (reticulum) ve kırkbayır (omasum) olarak isimlendirilen ön midelerde sindirim bezleri yoktur. Sindirim bezleri gerçek mide olan şirdende (abomasum) bulunur. Ön midelerde mikroorganizmaların etkisiyle meydana gelen kimyasal olaylara işkembede mayalanma (rumen fermentasyonu) denir.

Otçul hayvanlar dışındaki canlılar bitkilerin kuru maddesinin % 20-40’ını oluşturan selülozdan yararlanamazlar. Bitkilerin başlıca karbonhidratı olan selülozun sindirimi, ancak ot yiyen hayvanların sindirim kanalındaki organizmaların gerçekleştirdiği mikrobiyal
sindirim sayesinde olur. Bu olay mikroorganizmalar ile hayvan arasındaki simbiyotik (ortak yaşam) iş birliği ile gerçekleşmektedir. Rumen mikroorganizmaları bakteriler, protozoonlar ve maya mantarları olmak üzere üç grupta toplanır.

Rumendeki bakteri populasyonunun sayısı çok yüksek olup; besinlerin bileşimine (rasyon) ve mevsimlere göre değişir. Rumen sıvısında ortalama rumen içeriğinin % 5-10’u kadar bakteri kitlesi bulunduğu kabul edilir. Bu da ortalama 3-7 kg taze bakteri kitlesine karşılıktır. Rumendeki bakteri ve protozoon sayısı yemlemeye bağlı olarak değişir. Saman ve kuru ot gibi selülozca zengin yemlerin tüketilmesi hâlinde 1ml rumen sıvısında 9-15 milyar bakteri bulunmasına karşın, nişastaca zengin besinlerin tüketilmesi hâlinde bu sayı 5 katına kadar yükselebilmektedir.

Rumende protozoon topluluğu (fauna) ciliata ve amip’lerden oluşur. 1ml rumen sıvısındaki sayısı 1 milyon kadardır