Buzağı Sağlığı


İşletmelerde görülen buzağı ölümlerinin büyük çoğunluğu buzağı ishallerinden kaynaklanmaktadır ve bu ölümler önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Yeni doğmuş bir buzağı birçok hastalık etkeni ile karşı karşıyadır.Tipik olarak buzağılarda doğumdan sonra ki 36-72 saat arasında başlar ve 2-3 gün içerisinde ölüm gerçekleşir. En kritik zaman doğumu takip eden ilk birkaç gündür. Hastalık sürüde doğmuş birçok buzağıyı etkileyebilir bazen de sporadik seyirli olup sadece birkaç hayvanı etkiler. Hastalık yılın soğuk aylarında meydana gelir ama herhangi bir sezonda da görülebilir.

Doğumdan hemen sonra, kalitesiz buzağı maması ile besleme ve biyogüvenlik tedbirleri alınmamış ortamlarda barındırma gibi idari hatalar ile E.coli, salmonella, rotavirus, coronavirus gibi bakteriyel ve viral etkenler bu dönemde buzağı ishallerine sebep olabilmektedir. Buzağılarda oluşan ishallerde su ile birlikte sodyum, klor ve potasyum gibi elektrolit kayıplarının yanında enerji sağlayan besin maddelerinin de kayıpları oluşmaktadır. Dolayısıyla uzun süren ishallerde hayati öneme sahip besin maddelerinin dışkı ile atılması sonucu fizyolojik açlık görülebilmektedir. Ayrıca akut ishal vakalarında sıvı kaybı ve elektrolit dengenin bozulması asidoza neden olarak hücre içi iyon dengesini bozmakta ve plazma potasyum konsantrasyonunu arttırarak kalp üzerinde olumsuz etki göstermesine ve ölüme neden olabilmektedir. Buzağı ishallerinin sebebi ister enfeksiyöz etkenler olsun ister bakım ve beslemeden kaynaklansın yapılması gereken öncelikle şok ve asidoza yol açan sıvı ve elektrolit kaybının giderilmesidir. Sıvı ve elektrolit kaybının giderilmesinden sonra ishalin etkenine yönelik tedavi yapılmalı gerekirse antibiyotik kullanılmalı bakım ve besleme koşulları düzeltilmelidir. Buzağı ishalleri sonucunda gerçekleşen ölümler enfeksiyon etkeninden ziyade sıvı ve elektrolit kayıplarından kaynaklanmaktadır. Elektrolit tedaviye ne kadar erken başlanırsa buzağının yaşama şansı o kadar yüksek olur.

NUTRILYTE PRO’yla sodyum, potasyum, klor gibi elektrolitlerle ishal sonucunda oluşan elektrolit ve su açığını kapamaya yardımcı olur.

Glikoz sayesinde ishal sonucu dışkı ile atılan glikozu ve ortaya çıkan enerji açığını kapamaya yardımcı eder.

İçeriğinde bulunan yüksek düzeydeki probiyotik patojen mikroorganizmaların kullandığı besin maddelerini tüketerek ve tutundukları bağırsak epitellerine bağlanarak bunların yerleşmesini engeller ve bu patojenlere karşı anti-mikrobiyel ürünler sentezleyen bağışıklığı uyaran bağırsak florasının kolonizosyonuna etki ederek ishalin bitmesini ve önlenmesine yardımcı olur.