Buzağı Verimini Artırmak


Süt sığırlarının, yıllık olarak değerlendirildiğinde 10 ay sağılması ve 2 ay kuruda kalması ve doğum yapması gerekir. Bu durumda, sığırların iki doğum arası geçen süreleri yaklaşık 1 yıl olmaktadır. Eğer süt sığırları laktasyonlarının ikinci ayını takiben gebe kalmazlarsa buzağılama aralığı uzar; bu hayvanların ömürleri boyunca verecekleri toplam buzağı sayısı ve süt sığırları başına doğan buzağı sayısı da düşer.

Buzağı verimini yükseltmek için öncelikle sığırların gebelik oranının yükseltilmesine yönelik tedbirlerin alınması gereklidir. Çiftçi yayım faaliyetlerinin etkinliği ve kapsamı artırılarak yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu eğitim programlarına katılımı yüksek tutmak ve faydalılık oranını yükseltmek için, programlara katılımı cazip hale getirici maddi-manevi bir takım teşviklerle desteklenmesi önemlidir.

  • Sığırların doğum sonrası kızgınlıkların yetiştiriciler tarafından dikkatli ve bilinçli bir şekilde takip edilmesi,
  • En uygun tohumlama zamanında suni veya tabii tohumlama yaptırılması,
  • Eğer suni tohumlama uygulaması yaptırılacaksa en uygun zamanda veteriner hekime haber verilmesi ve hekimin zamanında tohumlama uygulaması yapması,
  • Doğum sonrası sığırların en uygun vücut kondüsyonuna ulaşması için uygun bakım ve besleme uygulamalarının buzağı verimini artırmak için gereklidir.