Gebe Büyükbaş Hayvanların Beslenmesi


Büyükbaş hayvanlarda gebeliğin ilk 6-7 ayına hayvan sağılabilir ve diğer hayvanlara verilen besinler bu hayvanlara da verilebilir. Ancak 7. ayın bitmesiyle hayvan sağımı yapılmamalıdır ve özel gebe hayvan rasyonları ile beslenmeleri gerekir.


Gebe Hayvanların Beslenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

Süt veren hayvanlara doğumdan sonraki ilk 2. Aydan itibaren aşı yapılır. Gebe Kalması sağlanır. Gebe kalmasından 7 ay kadar bir süre gebe olarak sağılır ve gebeliğin son 2 ayında sütten kesilerek sağım yapılmamalıdır. Böylece hayvanlar genel olarak 9-10 ay sağılmış olur ve artık yorgun düşmüştür. Bu yorgunluk çok süt veren hayvanlarda daha fazla görülür. Ayrıca gebeliğin son 2 ayında anne karnındaki yavru büyümüştür ve besin tüketme ihtiyacı artmıştır.

Görüldüğü üzere gebe hayvanların beslenmeleri çok önemlidir. Gebe hayvanın beslenmesi anne ve yavrunun ileriki yaşatışını önemli derce de etkiler

Hayvan 10 ay boyunca yorulduğundan dinlenmesi gerekir. Hayvan yediği gıdayı süt yerine yavrusuna gıda olarak verir. Sürekli sağım nedeniyle kaybettiği mineral maddelerin vücudunda tekrar alması ve biriktirmesi için zaman verilmiş olur. Dinlenme döneminde hayvanın vücut yapısı düzelerek normal doğum yapmaya imkân verir. Bu dönemde sağım yapılmayan hayvanlarda sonraki sağım dönemlerinde daha çok süt verdikleri görülmüştür.

Hayvanlar beslenirken;

  • Gebeliğin 7.ayından itibaren günde 8-10 kg süt veriyormuş gibi beslenmesine dikkat edilmelidir
  • Doğuma 3-4 hafta kala kesif yem miktarı yavaş yavaş arttırılmalıdır.
  • Aşırı kaba yem vermekten kaçınılmalıdır.

Gebe Hayvanlara Verilecek Yemlerin Özellikleri

Gebe hayvanlar sağım yapılmazken daha özenli beslenmelidir. Verilen yemler daha kaliteli olmalıdır. Gebeliğin son aylarında anne karnındaki yavru büyüdüğünden hayvanın midesi küçülür. Bu dönemde hayvanın daha küçük ama içeriği daha zengin beslenmesi gerekir.


Protein

Bu dönemde sağım yapılmayan hayvana yüksek kaliteli kaba yem verilecek olursa hayvanın doğumunun 2 hafta öncesine kadar kesif yeme ihtiyaç duyulmayacaktır.

Ancak yonca, fiğ gibi baklagiller yem bitkilerinin bol miktarda verilmesi doğum sonrası problemler oluşturma riskini arttırdığı için az miktarda kaba yeme ilave olarak, hayvanın vücut kondisyonunu koruması için günlük olarak 1,5-2 kg kadar kesif yem vermek yararlı olur.

Protein ihtiyacı; gebelik için 3-4 aylarda  %60 hazım olabilir 20-30 gr ilave ham proteine ihtiyaç duyulurken, bu miktar 7. ayda 90-125 gr. 8.ayda 145 – 176.  gr. 9.ayda ise yalnız gebelik için 246-310 grama ihtiyaç duyulur. Gebe hayvan 8. ayda %4 yağlı 5 lt süt veriyormuş gibi, 9. ayda ise %4 yağlı 10 lt süt veriyormuş gibi beslenebilir.


Karbonhidrat

Gebeliğin ilk aylarında hayvanın vücudundaki enerji birikimi 12-15 kcal iken 7. Ayda 100 kcal, 8.ayda 390 kcal, 9. Ayda ise günlük enerji birikiminin 900-1100 kcal olması gerekir. Yani toplamda yaklaşık 50.000 kcal depo edilmelidir.


Vitamin

Gebe hayvanlar genelde yağda eriyen vitaminlere ihtiyaç duyar. Özellikle gebeliğin son 2 ayında A vitamini ihtiyacı 4-4,5 kat artar ve bu miktar da 1-2 kg kuru yonca ile karşılanabilir.

D vitamini özellikle kemik gelişimi ve fetüs mineralizasyonunda oldukça etkilidir. D vitamininin vücutta             sentezlenmesinde en önemli olan güneştir. Bu nedenle kurutulmuş ot vermek faydalı olacaktır.


Mineral Madde İçeriği

Hayvanın kalsiyum ve fosfor ihtiyacının da dengeli bir şekilde sağlanması büyük önem taşımaktadır. Kuru dönemde hayvan başına günlük yem bitkisinin 2 kg kadar verilmesi yeterli olmaktadır.

Mineral madde ihtiyacı; gebeliğin 7. ayın sonuna kadarki dönemde yaşama payı ihtiyacının %16-20 fazlası yeterli olmasına karşılık son 2 ayda bu değer %85-90 fazlası olmalıdır. Fetüsün gerçek gelişimi son 2 ayda olmaktadır. Ayrıca doğum sonrası yüksek verim döneminin uzun ve sağlıklı olması için dışarıya atılan mineral maddelerin depolanması gerekir.