İşletmede Biyogüvenlik Tedbirleri


Biyogüvenliğin temel ilkeleri:

Seçici olmak; 

Hastalık riski olduğundan kökenini bilmediğiniz hayvanları satın almayın. Satın alacağınız hayvanın sağlık durumunu kontrol edin ve hayvanın sağlık durumunun sizin hayvanlarınızın sağlığıyla aynı düzeyde veya daha iyi olmasına dikkat edin.

Sıkı İzolasyon;

Satın alınan hayvanlar işletmeye alınmadan önce karantinaya alınmalıdır.

Alan Kontrolü;

İşletmeye giren araç, insan ve hayvanların kontrol altına alınması ve dezenfeksiyonlarının yapılması büyükbaş hayvanlara bulaşabilecek hastalıklar açısından önemlidir.

Büyükbaş hayvan işletmelerinde;

 •          Hayvanların bakımları ve beslenmeleri konularında uzmanların önerileri dikkate alınlarıdır.
 •          Katı ve sıvı atık yönetim sistemleri kurulmalıdır.
 •          İç ve dış parazit ve kemirgenlerle mücadele programı yapılmalıdır.
 •          Yıllık tüberküloz, paratüberküloz, bruselloz gibi sürünün sağlık durumunu etkileyen hastalıkların testleri yapılmalıdır. Hasta olan hayvanların sürüden ayrılmaları gerekir.
 •          Şap gibi bulaşan hastalıklar yönünden bağışıklık düzeyleri kontrol edilerek mutlaka koruyucu olarak aşılatılmalıdır.
 •          İşletmede çalışanların başka işletme ve sorumluluğu dışındaki hayvanlar ile teması sınırlandırılmalıdır.
 •          Barınakların bakımları zamanında yapılmalıdır.
 •          Hayvanlara verilecek yemler kontrol edilmelidir.
 •          Hayvanlara içilebilir nitelikte su verilmelidir.
 •          Dışarıdan gelen büyükbaş hayvanlara istisnasız bir şekilde karantina uygulanmalıdır.
 •          İşletmeye giriş çıkışlar kontrol altına alınmalıdır.
 •          Buzağılar yetişkin hayvanların dışkılarından uzak tutulmalıdır.
 •          İşletmedeki diğer hayvanların (Kedi, Köpek) aşıları yapılmalı ve iç-dış parazit ile mücadele edilmelidir.
 •          Kaba yem ve sular yılda bir kere analiz edilmelidir.
 •          Kullanılan ilaç ve kimyasalların kullanma talimatlarına uyulması gerekmektedir.
 •          İşletmedeki büyükbaş hayvanların sağlığını tehlikeye atacak hastalıklar için kontrol programları uygulanmalıdır.

İŞLETMEDE TUTULACAK KAYITLAR

Büyükbaş hayvanlar doğdukları andan sürüyü terk edinceye kadar geçen zamandaki bilgileri, yaşadıkları süre boyunca yapılan uygulamaların tamamı günlük kayıt altına alınmalıdır.

 •   Büyükbaş hayvanın numarası, doğum tarihi, cinsiyeti, ırkı, annesinin numarası, doğduğu işletmenin numarası,
 •   İşletmede yavrulayan ineklerin yavrulama tarihi, şekli ve tipi,
 •   Büyükbaş hayvan tohumlanmış ise hayvanın numarası, tohumlayan boğanın numarası, tohumlama tarihi,
 •   Yem ve yemlemeye ait bilgiler,
 •   Su analizi sonuçları,
 •   Hayvanın canlı ağırlıkları,
 •   Sürüden çıkarılan hayvanların bilgileri,
 •   Süt verimi ve sütteki besin maddelerinin oranı,
 •   Vücut kondisyon skorları,
 •   Kuruya çıkarma tarihi,
 •   Hayvanın sağlık bilgileri,

Kayıt altına alınmalıdırlar.