İşletmeye Büyükbaş Hayvan Alımı


Satın alacağınız büyükbaş hayvanların sağlık kontrollerinin yapılması hâlihazırda bulunun an hayvanlarınızın sağlığı açısından çok önemlidir.


Damızlık Büyükbaş;

 • Satın alınacak büyükbaş hayvan‘ın ırk tercihi yapılmadan önce yetkili mercilere danışılmalıdır.
 • Farklı ırklar farklı sorunları da beraberinde getirir. İşletmenizde farklı ırkları bulundurursanız farklı türden bakım ve besleme taleplerini karşılamak zorunda kalabilirsiniz.
 • Sürüye yeni katılan büyükbaş hayvanların hiyerarşik düzen stresine maruz kalacak olmaları konusu unutulmamalıdır.
 • Verim geçmişi olmayan-bilinmeyen büyükbaşlar alınması önerilmez.
 • Büyükbaş hayvan seçiminde mümkünse tecrübeli kişilerden hizmet alınmalıdır.
 • Satın alınacak büyükbaşların vücut kondisyon skorları 2,25 -3,40 arasında olmalıdır.
 • Damızlık seçilen büyükbaşların fiziksel yapısı sizi kandırmamalıdır cüssesi büyük olan daha çok süt verir mantığını kurmak yanlıştır. Araştırmalar sonucu böyle bir bulguya rastlanmamıştır.
 • Büyükbaşın süt ve et verimin yanı sıra yılda bir yavru alınması hedefi için döl verimine de bakılarak seçilmelidir.
 • Satın alınan büyükbaş hayvanların insanlara alıştırılmaları gerekir zira doğumdan sonra insanlarla çok sık karşılaşacaktırlar

 


Besilik Büyükbaş;

Erkek büyükbaşların kesimden önce özel bakımla et kalitesinin arttırılmasına yönelik yapılan çalışmalara “besicilik” denir.

 • Besiye alınacak olan büyükbaş hayvanlar ırk, yaş, cinsiyet, yetiştirilme koşulları ve beden yapısı eş kategoride olmalıdırlar.
 • Besiye alınacak büyükbaşlar genç olmalıdır. Genç hayvanların yem /canlı ağırlık oranı yaşlandıkça düşmektedir.
 • Besiye alınacak büyükbaşların vücut kondisyon skoru 2-4 olanlar seçilmelidir.
 • Alınan büyükbaşlara boynuz köreltme gibi hayvanı strese sokan uygulamalardan kaçınılmalıdır.
 • Biyogüvenlik tedbirleri harfiyen uygulanmalıdır.
 • Alınan hayvanlar en az bir hafta karantina altına alınmalı sağlık durumları öğrenilmelidir.
 • Gelişememiş buzağılar besiye alınmak için uygun değildir.