Küçükbaş Hayvan Yetiştirme Sistemleri


 

Koyun yetiştiricileri; yetiştirme biçimlerine göre genel olarak 4 gruba ayrılırlar. Bunlar;

  • Mera koyunculuğu,
  • Çiftlik koyunculuğu,
  • Kuzu besiciliği,
  • Damızlık yetiştiriciliği.

Mera koyunculuğu

Ülkemizdeki küçükbaş hayvancılığın % 90′ ı meraya dayalıdır. Kışın kar
meraları kapamadıkça veya şiddetli yağmur ve fırtına olmadıkça koyunlar, besin
ihtiyaçlarını meradan temin ederler. Kârlı bir koyunculuk meralardan azami
faydalanma ile olur. Sağlıklı bir yetiştirme içinde meralar gereklidir. Ağılda kapalı
ortamda bakım ve barındırma ancak sert kış şartlarında hayvanların içeriye
alındıkları dönem için geçerlidir. Meranın büyüklüğü, flora zenginliği ve kalitesi
sürü büyüklüğünün tespitinde başrolü oynar. İyi meralarda kuzu besisi de yapılır.

Çiftlik koyunculuğu

Az sayıda hayvanı olan veya sürü içgüdüsü zayıf olan
hayvan ırklarını yetiştiren işletmeler için söz konusudur. Sürü büyüklüğü yem
hammaddeleri ve kaba yem üretimi ile sınırlıdır. Koyunlar otlamayı nadas
alanlarında, anızlarda veya ağaç altlarında yaparlar. Yılın büyük bölümünde
hayvanları yemlemek gerekir.

Kuzu besiciliği

Büyük ölçüde yem üretimine bağlı olduğundan yemin kolay
temin edildiği ve ucuz olduğu bölgelerde yapılmaktadır. Besiciler mera
koyunculuğu yapan işletmelerden satın aldıkları koyun ve kuzuları besiye alırlar,
yemi ise genellikle kendi imkanlarıyla yapmaya çalışırlar.

Damızlık koyun yetiştiriciliği

Özel damızlık yetiştiren işletmelerdir.
Koyun yetiştiricileri kendi şartlarına göre hangi yetiştirme sistemini
uygulayacağına kendisi karar vermelidir.

Koyun Yetiştirme Metotları

Koyun yetiştirmede saf ırk veya melezleme yöntemi uygulanabilir.

Saf yetiştirme

Aynı ırkın geliştirilmesi ve ırk özelliklerinin artırılması için
yapılır. Örneğin iyi vasıflı Akkaraman koyunlar çiftleştirilerek iyi vasıflı
Akkaraman döller elde edilir. Saf yetiştirmede ana-baba bir döller arasında
çiftleştirme uzun süre devam ettirilirse kan yakınlığı doğar. Kan yakınlığının
üstün özellikli hayvanların döllerinin elde devamlı tutulması ve dışarıdan damızlık
teminine ihtiyaç duyulmaması gibi avantajlarının yanında ileri derecede kan
yakınlığında ölü ve sakat doğumların artması gibi mahsurları da vardır. Saf
yetiştirmede kan yakınlığını önlemek için 4 yılda bir aynı ırktaki bir başka
sürüden koçlar alınarak, kan tazelemesi yapılmasında sonsuz fayda vardır.

Melezleme

Melezleme farklı amaçlar için değişik uygulamalar gerektirir. Yeni
bir tip elde etmek için hedef alınan tip belirlenir ve buna ulaşmak amacıyla iki
veya üç farklı ırkı aralarında çiftleştirerek kombinasyon melezlemesi yapılır.
Verimi düşük bir yerli ırkın anaçlarını ana hattı olarak kullanıp üstün verimli
kültür ırkı babalara birkaç nesil vererek çevirme melezlemesi yapılabilir. Sağlıklı
yapıda, süt verimi yüksek ve analık içgüdüsü iyi durumda olan anaç materyale et
verimi yüksek kültür ırkı koçlar kullanılarak melez azmanlığından yararlanma
şeklinde ticari melezleme yapılabilir.

 


Bizim için “gelişim” sürekli gündemde olan, hayatın bir gerçeği…

Ekibimiz, her yeni günde daha iyi olmak için uğraş verir.

35 yılı aşkın süredir biriktirdiğimiz işletme tecrübesine sahip olmak en büyük zenginliğimizdir.

Nutrilab Kimya