Ruminantlarda Kalsiyum Desteği


Kalsiyum ruminantlar için en önemli mineraldir. Özellikle süt inekleri için önemi büyüktür.Yokluğunda süt humması veya doğum felci adı verilen hipokalsemi şekillenir.Kalsiyum eksikliği süt veriminin azalması, büyümenin yavaşlaması, raşitizma gibi hastalık ya da bozukluklara sebep olur.Kalsiyum vücudun direnç sistemini destekler.İnce bağırsaklar, böbrekler, deri, rahim, meme,işkembe kalsiyumdan birinci derecede etkilenen organlardır.Kalsiyum vücutta magnezyum ve fosfor gibi mineraller ile de bir denge içindedir.

Süt veren ineklerle, kuru dönemdeki ineklerin kalsiyum ihtiyacının çok farklı olduğu ortaya çıkmaktadır.


Süt sığırlarında doğumdan önceki ve sonraki 2 ya da 3 haftayı kapsayan dönem geçiş dönemi olarak adlandırılmaktadır. Geçiş dönemi süt sığırlarda fizyolojik, metabolik ve besin maddesi ihtiyaç değişikliklerinin yaşandığı önemli bir dönemdir.

Meydana gelen bu değişimler sonucunda hayvanların kuru madde (yem-rasyon) tüketiminde düşüş, süt veriminde ve vücuttaki depo yağ dolaşımına yağ salınımı artış görülmektedir.

Bunun sonucunda esterleşmemiş yağ asitleri (NEFA) kademeli artarak doğuma üç gün kala maksimum seviyeye ulaşırlar. Böylece doğumdan hemen önceki dönemde kandaki NEFA miktarının artışı ile kendini gösteren ve negatif enerji dengesi olarak adlandırılan bir durum meydana gelir.

Bu dönemde bunlara ilaveten besleme hataları sonucunda pek çok metabolik hastalık ortaya çıkmaktadır.

Karşılaşılan tüm bu sorunlar süt sığırlarında süt ve döl verimlerinde ciddi kayıplara yol açmaktadır.

 


Kalisinerji veteriner yem katkı maddesi

-Ruminantlarda doğum sonrası kalsiyum desteği-

Tüm bu sorunlara karşı NutriLab KALSİNERJİ ile size destek olacaktır.

 

İçeriğinde bulunan enerji kaynakları, kalsiyum kaynağı ve vitaminler – mineralle bu dönemde yaşanan tüm olumsuz durumların önlenmesi amacıyla kullanılabilecek bir destek ürünüdür.