Ruminantlarda Karaciğer Sağlığı


Karaciğer yağlanması, Yüksek süt verimli ineklerde rastlanılan önemli metabolik bir hastalıktır. Karaciğer yağlanmasının bir çok metabolik ve enfeksiyöz hastalığa zemin hazırladığı savunulmaktadır.Kondisyonu iyi olan büyükbaşlarda yağ depolarından mobilize olan yağların karaciğerde aşırı miktarda taşınması ve karaciğerin bunları metabolize etme kapasitesini aşması sonucu ortaya çıkar. Bu dönemde meydana gelen diğer organlara ait bozukluklar iştahı azaltarak ve enerji gereksinimini artırarak negatif enerji dengesini artırır. Rumen hareketleri yavaşlar ve süt verimi düşer. Doğum sonrası parezisi varsa hastalarda depresyon,iştahsızlık, ağırlık kaybı, halsizlik ve yatar duruma gelme gelişir.

Doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde karaciğerde yağlanmayı önleyici kolin, betain ve metiyonin gibi lipotropik etkili maddelerin kullanılması önerilmektedir.

HEPATHOR doğum sonrası karaciğer yağlanması ve ketozis problemi yaşayan süt ineklerinin tedavilerini desteklemek ve karaciğer yağlanmasından korumak amacıyla formüle edilmiş rumen korumalı kaplanmış kolin, betain ve rumen korumalı kaplanmış metiyonin içeren bir üründür.