Ruminantlarda Rumen Bozukluğu


Geviş getiren hayvanlar diğer tek mideli hayvan türlerinden en önemli ayrılan özelliği dört mideye sahip olmalarıdır. Bu nedenle geviş getiren hayvanlarda sindirim sistemi çok önemlidir.Bu tür hayvanlarda bulunan dört mideden ise en önemli kısmı rumen (işkembe) kısmıdır.

Rumen, içeriğinde bulunan mikroorganizmalar yardımıyla yemlerin sindirildiği fermentasyon ortamıdır. Yemler rumende fiziksel parçalanma ve mikrobiyel fermentasyon sayesinde sindirilmektedir. Ve burada oluşan ürünler neticesinde de ruminantlar hem yaşamı hemde verimi için gerekli maddeleri üretmektedirler. Bir kıyaslama yapılması gerekiyorsa at denilince akla nasıl ayak sağlığı geliyorsa, geviş getiren hayvanlar denilincede akla rumen (işkembe) sağlığı gelmesi gerekmektedir. Çiftlik hayvanlarında, sindirim sistemindeki problemlerden dolayı meydana gelen ölüm oranı ve hastalanma oranları solunum sistemi problemlerinden sonra ilk sırada yer almaktadır.

Çabuk gelişen ve yüksek verimli hayvanların protein, enerji gibi ihtiyaçlarını karşılayan yemler ve hammadeler, hayvan beslemede geniş kullanım alanları bulduğundan bu zamana kadar, sindirim sistemi hastalıkları arasında en yaygın olan ve en iyi bilinen hastalık rumene ait hastalıklardır. Ruminantlar enerji gereksinimi genel olarak fazla miktarda kolay sindirilebilir karbonhidratları içeren rasyonlarla karşılarlar. Bu tip rasyonların ani ve alıştırılmaksızın ruminantlar tarafından fazla miktarda tüketilmesi rumen mikroorganizmaları ve fermantasyonu üzerinde önemli etkilere yol açarak rumen pH’sını düşürmekte ve rumen ortamında değişikliklere neden olmaktadır. Bu düşüş ve değişikliklerin sıklığına ve süresine bağlı olarak, rumen asidozisi, rumen atonisi gibi ve bunların daha genel hale gelerek karmaşıklaştığı tüm sistemleri etkilediği bazı rahatsızlılara neden olmaktadır. Bu olumsuzlukların giderilmesine yardımcı olmak için RUMENPHIX kullanımı sizi rahatlatacaktır.

RUMENPHIX içeriğindeki termotabil canlı maya, rumen tamponlayıcıları ve vitamin-minerallerle rumen değişikleri düzeltebilmesine olanak sağlar. İçerğinde bulunan termostabil canlı maya rumende hasara uğramış olan rumen mikroorganizmalarının sayı ve aktivitelerinde artış sağlayarak burada hayvan için ihtiyaç olan ürünler (UYA vb.) miktarlarında ve oranlarında değişme ve sindirimde iyileşme sağlarlar.