Ruminantlarda Tırnak Sağlığı


Doğal yaşam ortamı çayır ve meralar olan ruminantların, yoğun yetiştirme programları gereği yaşamlarının büyük kısmını beton zeminler üzerinde geçirmeye zorlanmasının topallık ve ayak problemlerinin başta gelen nedeni olduğu ileri sürülebilir.

Ayak ve tırnak problemleri ile topallıklar genetik ve çevresel  birçok etmenin ayrı ayrı veya birlikte etkisi sonucu ortaya çıkabilir.

Bakım ve barındırma, topallık probleminin oluşmasında oldukça büyük önem taşımaktadır. Özellikle buzağılama mevsiminde havalandırması yetersiz, nemli, sert zemine sahip ve sabit sisteme dayalı barınaklarda, tırnak tabanı kanamaları ve topuk çürümelerine sıkça rastlanmaktadır. Diğer taraftan, aşırı kuru havaya sahip ahırlarda barındırılan ruminantlarda tırnak çatlamaları ve tırnak ucu kırılmaları görülmektedir.

İlkine buzağılamış ruminantların buzağılama mevsimi başlangıcında günün önemli bir kısmını ayakta geçirdikleri gözlenmiştir. Ayakta duruş esnasında vücudun tırnaklar üzerinde yarattığı baskı, zamanla topallığın ortaya çıkmasında önemli rolynamaktadır. Bir ruminantın günlük olarak kullandığı alanın konforlu olması, ruminantın yerde yatarak geçirdiği zamanı artırmak suretiyle, tırnak problemleri riskini azaltmaktadır. Ayakta duran ruminantların, arka bacaklarındaki duruş bozuklukları, tırnak taban yüksekliği, ayak bileklerinin yumuşaklık derecesi ve arka dizlerde etlilik durumu topallığın ortaya çıkmasında diğer etkenler olarak görülmektedir.

Özellikle rasyonlarda bazı vitamin, mineral ve aminoasit eksiklikleri veya bunların emilimlerini veya rumende üretimlerini azaltabilecek bazı hastalıklar tırnakların sağlıklı bir şekilde büyümesini engelleyerek tırnak problemlerine yol açabilmektedir.

TIRNAXX sağlıklı ve güçlü tırnak gelişimi için formüle edilmiş, biotin, organik mineral ve rumen korumalı kaplanmış metiyonin içeren bir üründür.