Süt Sığırlarında Besin Madde İhtiyaçları – 1


Enerji ihtiyacı

Süt sığırlarının enerji ihtiyaçları laktasyonun farklı dönemlerine, canlı ağırlıklarına ve süt verimine göre değişir. Enerji ihtiyacı rasyondaki proteinler , karbonhidratlar ve yağlardan sağlanır.

Bir süt sığırının günlük enerji ihtiyacı, yaşama payı ve günlük süt verimi göz önüne alınarak hesaplanan verim payının toplamıdır. Henüz büyümesini tamamlamamış genç sığırlarda,  enerji ihtiyacı birinci laktasyonda %20, ikinci laktasyonda % 10 artırılır. Gebe sığırlarda gebeliğin yedinci ayına kadar yaşama payı enerji ihtiyacı değişmez. Fakat, gebeliğin son iki ayında yavrunun gelişmesi için yaşama payı enerji ihtiyacı % 25-32 artırılır. Verim payı enerji ihtiyacı hesaplanırken sütteki yağ oranı dikkate alınır. Enerji birimi olarak Metabolize olabilir enerji kullanılır.

Protein ihtiyacı

Süt sığırlarının günlük protein ihtiyaçları Ham Protein  birimi ile ifade edilir ve gram olarak gösterilir. Süt sığırlarının günlük protein ihtiyacı, yaşama payı ve verim payının toplamıdır. Henüz büyümesini tamamlamamış yaşca genç sığırlarda, protein ihtiyacı birinci laktasyonda % 20, ikinci laktasyonda % 10 artırılır. Gebe sığırların yaşama payı protein ihtiyacı gebeliğin son iki ayında % 90 düzeyinde artar. Verim payı protein ihtiyacı süt verimine ve yağ oranına göre değişir.